Deva Premal and Miten - Singing Our Prayers tour 2024

Sobota
12
okt
19:00
hod.
Bratislava, 2024
 Cena od 49€
Deva Premal and Miten - Singing Our Prayers tour 2024
STARS auditorium, Junácka 3011/10, Bratislava

Tiež odporúčame
PopolvárVeletočAVA Night 20. 07. 2024Budkáčik a Dubkáčik

Deva Premal and Miten - Singing Our Prayers tour 2024

12.10.2024 19:00, STARS auditorium, Junácka 3011/10, Bratislava

Dokážeme vo vojnou rozdelenom svete stáť spolu pri oslave života, aj napriek tragédiám, ktoré si ľudstvo privodilo? 

Existuje ešte priestor, v ktorom sa môžeme stretnúť a naplno sa radovať so svojimi spriaznenými dušami? 

Odpoveď na otázky nájdete na stretnutí s Devou & Mitenom.

Deva & Miten, oddaní sile mantry, starodávnej vede o liečení zvukom, cestujú po Zemi, aby priniesli svetlo do tohto temného sveta. Deva a Miten sú s nami tridsať rokov. Sprevádzajú nás v našich posvätných chvíľach, s ich nedotknutým vyjadrením jemnej sily mantry. Sprevádzajúc tisíce ľudí v časoch veľkého vzrušenia, ako aj najhlbšieho zúfalstva predstavujú pre nás balzam na dušu. Ich hudba nám dáva dôvod napredovať do života, s otvoreným srdcom a s hlbokým pocitom nádeje. Viac ako kedykoľvek predtým sa musíme spojiť, aby sa náš hlas stal silnejším – nie na protest, ale v kolektívnom a harmonickom speve. 

Zažite energiu, ktorá nás spája a dáva nám silu povzniesť sa nad boj. 

Pripojte sa k Deve, Mitenovi a ich hudobníkom zo skupiny The Temple Band 12. októbra 2024 v Bratislave.

www.DevaPremalMiten.com

Vstupenky:

  • 49 € … modré sektory (sektory W-P, W-L, sedenie na barových stoličkách)
  • 59 € … žlté sektory (tribúna - kaskádovité sedenie)
  • 69 € … červené sektory (sedenie plocha, VIP stoly)

Vstupenky si môžete nechať doručiť poštou alebo využiť elektronické vstupenky (zaslané na e-mail), ktoré sú v 2 formátoch - PDF pre tlač na domácej tlačiarni alebo v copy centre, a PNG s QR kódmi pre smartfóny.

Maxiticket.sk je zárukou a garanciou pravosti vstupeniek. Na stránkach spoločnosti Maxiticket.sk si kupujete originálne vstupenky na každé podujatie. Spoločnosť Maxiticket.sk neručí za vstupenky zakúpené cez iné druhotné webové portály. Tento spôsob predaja nie je zo strany spoločnosti podporovaný a ani s ním nemá nič spoločné.

Podpora predaja lístkov

Máte otázky? Napíšte nám prosím na e-mail podpora@maxiticket.sk a my Vám odpovieme v najkratšom možnom čase.

------------------

EN: Deva Premal and Miten - Singing Our Prayers 2024
In such a war-torn world, can we stand together in a celebration of life, despite the tragedies that the human race has brought upon itself?

Is there still a space where we can gather with kindred spirits for joyful expression?

That’s exactly what you’ll find at Deva & Miten’s gatherings.

Committed to the power of mantra, the ancient science of healing-with-sound, Deva & Miten travel the planet to bring light into a darkened world. For thirty years, Deva and Miten have been with us, in our sacred moments, with their pristine expression of the gentle power of mantra, accompanying thousands in times of great elation as well as the depths of our deepest despair...like a gentle balm for the soul, their music gives us a reason to move forward into life, with an open heart and with a deep sense of hopefulness. More than ever before, we need to come together to raise our voices - not in protest, but in collective and harmonious chant.

Experience the power that sustains and empowers us to rise above the struggle Come and join the gatherings.

Join Deva and Miten with their musicians - The Temple Band - in Europe, September - October 2024.

www.DevaPremalMiten.com

Tickets:

  • 49 € ... blue sectors (sectors W-P, W-L, seating on bar stools)
  • 59 € ... yellow sectors (grandstand - cascade seating)
  • 69 € ... red sectors (seating area, VIP tables)

You can have your tickets delivered by post or use the electronic tickets (sent by email), which come in 2 formats - PDF for printing on your home printer or copy centre, and PNG with QR codes for smartphones.

Maxiticket.sk guarantees and guarantees the authenticity of the tickets. On the Maxiticket.sk website you buy original tickets for each event. Maxiticket.sk does not guarantee tickets purchased through other secondary web portals. This method of sale is not endorsed by the company and has nothing to do with it.

Ticket sales support

Questions? Please email us at podpora@maxiticket.sk and we will respond as soon as possible.

 

Sobota
12
okt
19:00
hod.
Bratislava, 2024
 Cena od 49€
Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.